Sykehuset Telemark har tatt i bruk løsningen for digitale skjema, Checkware.

Digitale pasientskjema

De digitale  pasientskjemaene gjelder i første omgang utvalgte pasientgrupper. Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling.

​Om digital egenrapportering

Vi anbefaler at du benytter et kjent og sikret nettverk for pålogging og utfylling av skjema. Informasjonen du registrerer blir overført direkte til din pasientjournal.

​Hvordan vet jeg hvilke skjema jeg skal fylle ut?

Når sykehuset vil at du skal fylle ut kartlegginger mottar du en SMS med innloggingslenke til digitale skjemaer. 

Akutte situasjoner 

Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon. Du kan derfor ikke benytte dette ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Logg inn med BankID, buypass, commfides eller engangskode

Innlogging til Checkware

Har du ikke elektronisk ID kan du velge engangskode. 

Logg da inn med brukernavn (personnummer), engangskode og passord. Ved første gangs innlogging velger du "glemt passord". 

Har du problemer med innlogging på ID-porten kan du få svar på vanlige spørsmål via hjelp til innlogging


Kartleggingskode kan kun brukes etter avtale. 
Di kan besvare et skjema med kartleggingskode mottatt fra behandler i SMS eller e-post. Det vil være en egen kode per skjema som skal besvares. 

​Her kan du legge inn kartleggingskode

Innlogging til Checkware med kartleggingskode


Du kan logge inn via PC, nettbrett eller smarttelefon. 

Når du har mottatt innloggingsinformasjon på SMS og logget inn, kommer du direkte til det skjemaet du skal besvare.

Dine svar blir lagret etter hvert som du fyller ut skjemaet. Må du avbryte utfyllingen, kan du på et senere tidspunkt fortsette der du slapp. 

Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «levér».

Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk etter hvert som du leverer utfylt skjema.

Du får tilbakemelding på utfylte kartlegginger av din behandler.

Har du spørsmål om utfylling av skjema? 

Ta kontakt med avdelingen du får behandling ved.

Sist oppdatert 19.09.2023