Sykehuset Telemark har tatt i bruk løsningen for digitale skjema, Checkware.

Digitale pasientskjema

De digitale  pasientskjemaene gjelder i første omgang utvalgte pasientgrupper.

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling.

​Om digital egenrapportering

Vi anbefaler at du benytter et kjent og sikret nettverk for pålogging og utfylling av skjema. Informasjonen du registrerer blir overført direkte til din pasientjournal.

​Hvordan vet jeg hvilke skjema jeg skal fylle ut?

Når sykehuset vil at du skal fylle ut kartlegginger mottar du en SMS med innloggingslenke til digitale skjemaer. 

Akutte situasjoner 

Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon. Du kan derfor ikke benytte dette ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Innlogging med BankID (e-ID) eller engangskode

Logg inn med

Innlogging Checkware

  1. Bank-ID (elektronisk ID)
  2. Engangskode (brukernavn og passord – kun etter avtale når du ikke har Bank-ID)


Trenger du hjelp til innlogging?

Har du problemer med innlogging på ID-porten kan du få svar på vanlige spørsmål via hjelp til innlogging

Innlogging med egen kartleggingskode (unntaksvis)

Hvis du ikke har elektronisk ID, kan du avtale med avdelingen du får behandling hos, at du får tilsendt en engangskode per skjema på SMS.

​Innlogging med kartleggingskode

​Utfylling av skjema

Du kan logge inn via PC, nettbrett eller smarttelefon. 

Når du har mottatt innloggingsinformasjon på SMS og logget inn, kommer du direkte til det skjemaet du skal besvare.

Dine svar blir lagret etter hvert som du fyller ut skjemaet. Må du avbryte utfyllingen, kan du på et senere tidspunkt fortsette der du slapp. 

Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «levér».

Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk etter hvert som du leverer utfylt skjema.

Du får tilbakemelding på utfylte kartlegginger av din behandler.

Har du spørsmål om utfylling av skjema? 

Ta kontakt med avdelingen du får behandling ved.

Sikkerhet og personvern

Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten.

​Se også informasjon om personvern for Sykehuset i Telemark på vår nettside.Fant du det du lette etter?