HELSENORGE

Proteseskole Notodden

Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

For å delta på proteseskolen må du ha blitt vurdert av ortoped på poliklinikk og fått dato for operasjon. Du får da innkalling til informasjonsdag/proteseskole en til to uker før operasjonsdato. 

Denne dagen gjøres disse forberedelsene individuelt:
  • Innkomst ved lege 
  • Kartleggingssamtale med sykepleier
  • Funksjonstest ved fysioterapeut (gjelder hofte)
  • blodprøver, EKG og ev. røntgenbilder
Etter en lett lunsj er det «skole»  ved fysioterapeut, ortoped og sykepleier. 
Dagsprogram - proteseskole
Tid
Tema
Hvem
Felles/enkeltvis
Sted
08:15
Omvisning i kirurgisk sengepost
Sykepleier
Felles
2.etg.
08:30-11:00Innkomstjournal og undersøkelser
Lege

Én etter én på rundgang.

Kaffe i ventetide i adm. møterom


Undersøkelsesrom 133


Kartleggingssamtale 
EKG
Sykepleier

Undersøkelsesrom 132


Kartlegging/testing (kun hofter)

Fysioterapeut

Undersøkelsesrom 135

09:00-11:00

Blodprøver

Bioingeniør

Én etter én

Laboratoriet 3.etg.

11:00-11:30

Lunsj 
(rundstykker, kaffe/te)

Sykepleier tilstede

Felles

Psyk. pol. 2.etg.

11:30-12:15

Informasjon og veiledning:
Opptrening, hjelpemidler, praktiske øvelser

Fysioterapeut

Felles

Psyk. pol. 2.etg.
12:15-12.30

Pause


12:30-13:10

Informasjon om prognose og risikofaktorer

Ortoped

13:10-13:20

Pause


13:20-14:00

Informasjon og oppsummering


Sykepleier

14:00

Samtale med anestesilege
- kun ved behov/avtale

Anestesilege

Én og én


Fant du det du lette etter?