Barn som skal til dagkirurgi - avledning med VR-briller

Avledning før innleggelse av venekanyle

VR-briller blir benyttet ved Dagkirurgi i Porsgrunn, og har vist gode resultater i form av mindre opplevd stress og ubehag ved innlegging av venekanyle. 

 

Bamse spiller med VR-briller på
Bamse har fått på seg VR-brillene

Barn over fire år kan få tilbud om bruk av VR-briller når venekanylen skal legges inn i en blodåre. 

VR-brillene viser en konstruert verden i form av et spill. Bildene er synkronisert med hodebevegelsen og dekker hele synet. Dette gjør at barnet fokuserer på spillet, og mindre på innsettingen av venekanylen. Slik kan dette gi en god opplevelse av sykehusbesøket for barnet og foreldre.
  
EMLA plaster settes på i forkant. Sykepleier tar med barnet og foreldrene inn på pasientrom, viser fram VR-brillene og klargjør for å starte spillet. Barnet ligger i sengen når VR-briller skal brukes. 
EMLA-kremen skal virke i 30-45 minutter før vi starter med å legge inn venekanylen mens barnet spiller med VR-brillene på.  
For at avledningen skal fungere best mulig er det  viktig å ha deg som forelder med på laget. Du skal sitte ved siden av og være tett på barnet, og ikke minst heie hele veien. Barnet blir godt forberedt på hva som skal skje og får også hele tiden vite hva som blir gjort. Her er det ingen rom for overraskelser. 
Barnet kan fortsette spillet helt til det er ferdig, og så blir det premie! 
 
Bruk av VR-briller kan tilbys som et godt valg for å unngå avslappende medisiner om barnet ønsker å være våken i forkant av operasjonen. 
Kanyle blir satt inn mens barnet spiller med VR-briller på
Sykepleier legger inn kanylen mens barnet har på VR-briller
Sist oppdatert 15.05.2024