Behandling

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte når du har time hos oss. Da snakker du med behandleren din på skjerm i stedet for å møte opp på sykehuset. Du og behandleren kan sammen avgjøre om videokonsultasjon passer for deg.

Det er frivillig å delta i videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Det vil heller ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud.

Før

Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett (join.nhn.no) som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset. På denne siden finner du det du trenger for å koble deg opp og delta i videokonsultasjon med behandleren din.

Du må ha en mobiltelefon, nettbrett eller PC med kamera og mikrofon som er koblet til internett.

Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G). Fast nett-tilkoplet PC er ønskelig, der det er mulig.

Pexip er tilgjengelig som applikasjon i AppStore. Applikasjonen skal ikke brukes da den ikke leder til Norsk Helsenett.
Hvordan du kobler deg til og bruker videotjenesten er detaljert beskrevet lenger ned på siden.

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon. Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon.

Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen.

Relevant helseinformasjon blir journalført av helsepersonell på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon. Selve videosamtalen skal være kryptert og blir da ikke lagret verken på internett, eller på servere.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres.

Av sikkerhetsmessige årsaker brukes låsbare møterom i Norsk Helsenett. Løsningen benytter en kryptert linje, og lyd /bilde blir ikke lagret hverken på internett eller på våre servere. Egne opptak bør opplyses om ved samtalens start. Det vil heller ikke være mulig å sende tekstmeldinger («chat») i løsningen.

Ved spørsmål kan personvernombudet kontaktes via e-post til:
Sykehuset Telemark HF: personvernombud@sthf.no 

Nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine vil bli behandlet, står i personvernerklæringen vår:  Personvern

Det er viktig at du har gjort deg kjent med teknologien i god tid før videokonsultasjonen.

Uavhengig av om du skal benytte mobil, nettbrett eller PC, anbefaler vi at du leser nøye gjennom all informasjon nedenfor om hvordan du kobler deg opp med den enheten du ønsker å bruke.

Du kan eventuelt se brukerveiledning på Youtube:

 

For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du åpne https://join.nhn.no  i din nettleser på mobil, PC/Mac eller nettbrett.

Det er viktig at du sikrer tilgang til https://join.nhn.no  i god tid før din konsultasjon.

Sørg for at enheten er tilkoblet strøm (ev. at batteriet er fulladet). Før oppkobling se til at du befinner deg på et egnet sted for fortrolig samtale. Skjerming mot innsyn og avlytting må ivaretas. God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet.
Du kan før konsultasjonen teste egen lyd og bildekvalitet ved å ringe NHN test rom: 998112
Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen tilgjengelig i tilfelle noe uforutsett oppstår under konsultasjonen.

Under

Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset.

Ved oppstart er det viktig at alle presenterer seg. Dersom du har en venn/pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Vi ønsker åpenhet om eventuelle egne opptak av samtalen.

Trykk og følg lenken som du har mottatt i innkallelsesbrevet, for å få tilgang til videokonsultasjon. 

Nettsiden som åpnes er Join videokonsultasjon.

På nettsiden trykker du på "Delta som pasient", og logger deg inn med et av alternativene i ID-portalen.

Etter å ha gjennomført innlogging spør nettsiden om å få tilgang til ditt kamera og din mikrofon. Dette må du godta for å gå videre til selve konsultasjonen.

Deretter kommer du til venterommet hvor du venter fram til din behandler slipper deg inn til videokonsultasjon.

For mer informasjon, følg denne lenken: Start - NHN hjelpesider til delta, for hjelp og tips til videokonsultasjonen. 

Etter

Du mottar faktura for eventuell egenandel som ved fysisk oppmøte.

Når konsultasjonen er over blir det bestemt videre oppfølging.