Prediction of underlying atrial fibrillation in patients with a cryptogenic stroke: results from the NOR-FIB Study

2023 - Begrenset verdi av skåringssystemer for å avdekke atrieflimmer som årsak til hjerneslag.

Ratajczak-Tretel B, Lambert AT, Al-Ani R,.et al.. Tobro H,..et.al J Neurol. 2023 Aug;270(8):4049-4059.


For mange pasienter med hjerneslag finner man ikke noen åpenbar årsak. Det er antatt at mange tilfeller skyldes uoppdaget atrieflimmer («hjerteflimmer»). I denne studien har 18 sykehus i Norge, Sverige og Danmark rekruttert inn i alt 259 pasienter til ett helt års overvåking av hjerterytmen etter at de er blitt rammet av hjerneslag uten kjent årsak. Hypotesen ble bekreftet; overvåkingen viste at svært mange hadde ukjente episoder med atrieflimmer.

I denne delstudien har de tatt for seg 8 forskjellige skårings-systemer som er laget for å avdekke sannsynligheten for at pasienter har atrieflimmer. Disse systemene er laget lenge før et-års overvåking var mulig for å avdekke tilfeller med sjeldne og uoppdagede tilfeller med atrieflimmer. Blant de 259 pasientene i denne studien hadde 74 (29%) episoder med atrieflimmer og det var bare alder som betydde noe med hensyn til å sannsynliggjøre en bakenforliggende atrieflimmer. Ved 75 år og eldre var risikoen 5 ganger høyere enn blant de som var yngre enn 65 år. Verdien av skåringssystemene var altså begrenset. 
 

Geir Hoff 
Sist oppdatert 24.08.2023