Elektroniske henvisninger og rekvisisjoner til bildediagnostikk og laboratorier ved Sykehuset Telemark

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Legekontorer kan sende elektroniske henvisninger og rekvisisjoner direkte til bildediagnostikk og laboratorier ved Sykehuset Telemark.

​Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som brukes av fastlegene for rekvirering av prøver til medisinsk biokjemi, blodbank, mikrobiologi og patologi samt sende henvisning til røntgenundersøkelser. Det er integrasjon mot både legekontorenes journalsystemer og helseforetakets fagsystemer.

Det betyr at bestillinger som gjøres via legekontorenes journalsystem, blant annet gir mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

Laboratoriehåndboka gir veiledning for rekvirenter av laboratorietjenester ved Sykehuset Telemark.

Analyseoversikten gir informasjon om alle analysene som utføres ved våre laboratorier.

Se  Patologitjenester for informasjon om patologiprøver. 

Hvem kan ta IHR i bruk?

Legekontor som benytter journalsystemene: PRIDOK, WebMed, Infodoc Plenario, PasientSky, CGM Journal, System X,  Extensor05 og Gerica kan ta IHR i bruk.

Dedikerte etikettskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av sykehuset.

Nødvendig opplæring/oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Hva kan IHR-løsningen tilby legekontoret?

  • Rekvirere analyser til alle laboratorier i samme operasjon.
    Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som sykehuset tilbyr.
  • Opprette egne kliniske «bestillingsgrupper» med analyser for rekvirering til laboratoriemedisin.
  • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
  • Oppnå bedre kvalitet i informasjonen ut fra ønsket analyse og undersøkelse, slik at laboratoriet mottar nødvendig informasjon.
    Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert.

​Ønsker du mer informasjon eller å ta IHR i bruk?

Ta kontakt på telefon 35 00 32 25.

Sist oppdatert 06.02.2024