Snitt av prøvemateriale og mikroskopbilde

Patologitjenester

Avdeling for patologi diagnostiserer vevsprøver (histologi) og celleprøver (cytologi), og utfører obduksjoner ved dødsfall i eller utenfor sykehus.

Kontaktinformasjon Avdeling for patologi

Forbehandling av prøver som skal til cytologiundersøkelse.

EBUS

Materialet tilsettes i et rør med RPMI medium. Prøver må leveres helst samme dag før kl. 14:30, men kan ev. oppbevares i kjøleskap og leveres tidlig neste morgen. Dagen før helg/helligdag må prøven leveres før kl. 14:00, da den ikke kan stå over flere dager. 

RPMI-medium bestilles ved å kontakte Avdeling for patologi, telefon: 35 00 36 65. 

​Spinalvæske

Spinalvæske må leveres umiddelbart etter prøvetaking og senest kl. 14:30 samme dag, grunnet cellenes dårlige holdbarhet. Spinalvæske skal leveres ufiksert (uten tilsetning). 

​Ascites, pleura, perikard, bronkialskyllevæsker og andre væsker

Leveres helst ufiksert (uten tilsetning) før kl. 14:30 samme dag. Hvis ikke må prøven oppbevares i kjøleskap til neste dag. Tilsett 50% etanol ved lengre leveringstid. Det skal da være like mengder 50% etanol og prøvemateriale. 

​Uriner og ekspektorat

Prøve tilsettes 50% etanol.  Det skal da være like mengder 50% etanol og prøvemateriale. 

Prøven kan ev. leveres før kl. 14:30 samme dag uten tilsetning av alkohol.

​Punksjoner

Det bør sendes både fikse​rte og lufttørkede utstryk.

De fikserte utstrykene sprayfikseres umiddelbart med alkoholbasert sprayfikseringsmiddel og merkes Fix.

De lufttørkede utstrykene merkes Luft.

Eventuelt restmaterialet kan sendes i 20 ml prøvebeholder tilsatt 50% etanol. Det skal da være like mengder 50% etanol og prøvemateriale. 

​Merking av objektglass

​Bruk kun objektglass med skrivefelt. 

 • Merk objektglasset med:
  • pasientens navn
  • fødselsnummer 
  • om glasset er fiksert (Fix) eller lufttørket (Luft) - i skrivefeltet
 • Merk med blyant, fordi kulepenn og tusj forsvinner i videre behandling.
 • Unngå bruk av klistrelapper.
 • Materialet avsettes på samme side som merkingen.

​Merking av prøvebeholder

 • Merk prøvebeholderen med 
  • pasientens navn
  • fødselsnummer
  • type materiale
 • Ved flere beholder på samme pasient merkes disse med lokalisasjon og materiale i samsvar med opplysninger på rekvisisjonen.
  Se eksempel:
  Bilde av beholdere med rikitg merking

 • Hvis det er tilsatt 50% etanol, skal det merkes tydelig.

NB! Ved elektronisk rekvirering, kontroller at riktig etikett fra DIPS er benyttet.​

​Utfylling av rekvisisjon

 • ​​Ved papirrekvisisjon:
  • ​skriv fullstendig og tydelig.
  • skriv ut papirrekvisisjonen fra DIPS eller internettsiden vår.
 • ​Pasient: 
  • fullstendig navn
  • fødselsnummer (11 siffer)
  • bostedskommune
 • Rekvirent:
  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • HPR nr
  • HER-id
 • Rekvirerende enhet/avd./poliklinikk
 • Kopi av svar til annen lege som skal ha kopi av prøvesvaret: 
  • ​navn
  • HPR-nr
  • adresse 
  • ev. avdeling 
 • Prøvetakingstidspunkt: dato og klokkeslett
 • Velg riktig hastegrad.​
  CITO (haster) må bare rekvireres på streng indikasjon.
  Ved bruk av CITO må telefonnummer til aktuell lege være påført.
 • Smitte: opplys om kjent smitte og merk gult på rekvisisjon og prøvebeholder. 
 • Sykehistorie / klinisk diagnose / problemstilling: fylles ut.
  Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger.
 • Type prøvemateriale, antall beholdere og objektglass.

Vi anmoder om elektronisk rekvirering! Ta kontakt for hjelp til oppstart, vi hjelper dere i gang!


​Forsendelse av prøver

 • ​La objektglass tørke før plassering i emballasje.
 • Legg objektglassets skrivefelt mot åpningen.
 • Prøvebeholder med flytende innhold må legges i transporthylse med absorberende pad.
 • Ved bruk av papirrekvisisjon, brett denne minst mulig
 • Bruk Avdeling for patologi sine egne konvolutter, stemple kovolutten med avsender.
 • Umerkede prøver/objektglass blir returnert.​

Prøvematerialet

 • ​Alt vev skal fikseres og sendes i 10% bufret formalin (=4 % formaldehyd).
  Bruk rikelig med fikseringsvæske, minst 10x og gjerne 20x preparatets volum.
  Preparatet må være omsluttet av væske og oppbevares i romtemperatur.
 • Prøvebeholderen må være stor nok til at vevsbiten kan flyte fritt, og ha stor nok åpning til at prøven med letthet kan fjernes etter fiksering (fikseringen gjør vevet fastere og mindre elastisk enn i ufiksert tilstand).
 • Prøvebeholder transporteres i egnet transporthylse. 
 • Små biopsier legges i prøvebeholder som skal være gjennomsiktig og av glass eller plast, helst ikke mindre enn 20 ml. Utvendig skrukork foretrekkes.
 • 30 ml universalcontainer, tomme eller ferdigfylte med 4% formalin, kan bestilles kostnadsfritt ffra Sykehuset Telemarks lager. Benytt skjema for bestilling av utstyr til prøvetaking og forsendelse.
 • Større preparater legges i bøtte med tett lokk.
  OBS! Dersom større preparater sendes med ordinær post, må materialet være helt gjennomfiksert. Formalinen tømmes av før vevsmaterialet pakkes godt inn i klede, plast og gråpapir.
 • Frysesnitt: Planlagte frysesnitt skal meldes senest dagen før på telefon.
  Ved uforutsette frysesnitt: ring raskest mulig for beskjed.
  Senest ankomst avdeling kl.14:30. (Senere tidspunkt må avtales med avdelingen på forhånd for å sikre at korrekt personale er tilstede for utførelse av frysesnittet.)

​Antall beholdere

Hver vevsbit som ønskes vurdert sendes i egen beholder. Vevsbiter sendt i samme beholder blir betraktet som vev fra samme lokalisasjon.

Merking av beholdere

 • Hver beholder skal merkes tydelig med:
  • ​pasientens navn
  • fødselsnummer
  • dato når prøven er tatt
  • innhold
  • nr./lokalisasjon
 • Ved flere beholdere på samme pasient merkes disse med lokalisasjon og materiale i samsvar med opplysninger på rekvisisjonen. 
  Bilde av beholdere med rikitg merking

 • Umerkede beholdere blir returnert.
 • Merkingen skal være på selve prøvebeholderen, ikke på lokket.
 • Smitteprøver merkes med gult over pasientopplysningene.
 • Påse at beholderne er tette!
NB! Ved elektronisk rekvirering, kontroller at riktig etikett fra DIPS er benyttet.

​Utfylling av rekvisisjon

 • ​Ved papirrekvisisjon: 
  • skriv fullstendig og tydelig.
  • skriv ut papirrekvisisjonen fra DIPS eller internettsiden vår.
 • ​Pasient: 
  • ​fullstendig navn
  • fødselsnummer (11 siffer)
  • bostedskommune
 • Rekvirent:
  • rekvirentens navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • HPR-nr
  • HER-id
 • Rekvirerende enhet/avd./poliklinikk.
 • Kopi av svar - annen lege som skal ha kopi av prøvesvaret: 
  • navn
  • HPR-nr
  • adresse
  • ev. avdeling
 • Prøvetakingstidspunkt (dato og klokkeslett).
 • Velg riktig hastegrad.
  CITO (haster) må bare rekvireres på streng indikasjon.
  Ved bruk av  CITO må telefonnummer til aktuell lege være påført.
 • Smitte: opplys om kjent smitte og merk gult på rekvisisjon og prøvebeholder 
 • Ev. tidligere hist/cyt us: viktig å fylle ut så detaljert som mulig (med prøvenr hvis tidligere prøve ved Sykehuset Telemark)
 • Sykehistorie / klinisk diagnose / problemstilling: fylles ut.
  Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger.
 • Preparatbeskrivelse: viktig å fylle ut alle felter her.
  Antall beholdere og innhold må samsvare med det som sendes samt merking på beholdere.

Vi anmoder om elektron​​isk rekvirering! ​Ta kontakt for hjelp og oppstart, vi hjelper dere i gang!


Ved ønske om å få utført obduksjon kan rekvirenter ta kontakt med Avdeling for patologi på telefon: 35 00 33 70.

Obduksjonslova - Lovdata​

Brosjyre for pårørende fra den norske patologiforeningen

Vi har ansvaret for sykehuskapellet.

Vi tilbyr interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).

 


​​
​​

Sist oppdatert 09.10.2023