Uønskede hendelser - § 3-3 meldinger

Uønskede hendelser, § 3-3 meldinger, er hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig personskade. Norske sykehus er lovpålagt å melde fra om slike hendelser.

Sykehusene har meldeplikt til Meldeorsningen om hendelser som har ført til, eller kunne har ført til, betydelig personskade i henhold til (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Formålet med meldeplikten er å forbedre pasientsikkerheten.

Hva skal meldes ved betydelig personskade ? se melde.no


Les mer på www.melde.no

Meldingene kalles 3-3 meldinger, etter § 3-3 i Lov om spesialisthelsetjenesten som beskriver plikten til å melde fra om slike hendelser. For Sykehuset Telemark er åpenhet om uønskede hendelser viktig for læring og forbedring. Sykehuset har derfor som mål å publisere minimum 20 prosent av sykehusets pasientrelaterte uønskede hendelser.

Årlig har Sykehuset Telemark HF ca. 300 000 pasientkontakter. Kvalitet og pasientsikkerhet har høyt fokus, men likevel kan det skje feil.

Meldingene er et viktig grunnlag for å forebygge og lære. Vi er derfor avhengig av at helsepersonell melder fra om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig pasientskade. Spesielt har meldinger som gjelder potensielle pasientskader stor verdi,  fordi de gir muligheten til å iverksette forebyggende tiltak før det skjer en reell skade.

Sykehusets mål er at terskelen for å melde fra om hendelser skal være lav, slik at meldefrekvensen og læringspotensialet blir høyt. Samtidig skal antallet betydelige pasientskader ned.

Meldingene følges opp av ledere, fagmiljø og sykehusets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU)​.

Vi ønsker åpenhet om uønskede hendelser og omfanget av disse, slik at pasienter og publikum kan få realistiske forventninger til helsetjenesten. 

Eksempel på oppfølging av uønsket hendelse - brukes i undervisning:

Sluttrapport 2021 - Hendelsesanalyse Intern smitte, Covid19 (pdf)

Sist oppdatert 19.09.2023