KONTAKTSYKEPLEIERNETTVERK

Individuell plan for kreftpasienter

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan, dersom personen selv ønsker det.

Palliativ enhet har, i samarbeid med kommunene i Telemark, utarbeidet en mal for individuell plan (IP) til kreftpasienter i Telemark. Planen er et viktig samhandlingsdokument.

Formålet med individuell plan er:

  • å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig,
    koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av den enkelte pasient
  • å sikre at pasientens mål, ressurser og behov for tjenester fastsettes
  • å styrke samhandlingen

Koordinat​orrollen

Individuell plan for kreftpasienter - mal

Individuell plan - veileder

Individuell plan - sjekkliste

Individuell plan - ukeplan

ESAS-r - registrering

ESAS-r kroppskart

​​

Sist oppdatert 15.12.2023