En gruppe mennesker som poserer for et bilde

KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

Kontaktsykepleiernettverk

Vårt mål er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet - uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Kontakt oss - Palliativ enhet

​​​​​

Sist oppdatert 14.06.2023