Lommekort for helsepersonell

Sjekkliste ved utskrivelse fra sykehuset av pasient med kort forventet levetid

 • Tydelig behandlingsavklaring fra lege, gjerne i samråd med palliativ enhet/team
 • Pasientens ønsker/bekymringer om situasjonene er kartlagt
 • Ønsker pasienten å være hjemme den siste tiden?
 • Symptomkontroll/plan for forventede plager. ESAS er utført
 • Informasjonssamtale/familiesamtale med lege før utreise
 • Informasjon om «Pleiepenger ved livets sluttfase» til pårørende (www.nav.no). Palliativ enhet kan bistå med skjema
 • Pasienten har fått opprettet kontaktsykepleier (Gjøres likt som ved søknad om andre tjenester fra kommunen)
 • Plan for hvem pasient/pårørende kontakter når de er hjemme ved endringer/forverring
 • Hjelpemidler er søkt om og levert til hjemmet (sykehusseng tidlig nok)
 • Behandlingshjelpemidler aktuelt? (subkuant utstyr, 02- konsentrator, utstyr til VAP/SVK)
 • Aktuelle resepter på de 4 medikamentene ved livets sluttfase er ordnet, samt inkontinensresept
 • HLR status er ført i kjernejournal og under kritisk informasjon


Pasienter med kort forventet levetid bør meldes til palliativ enhet snarest.

Utskriftsvennlig versjon til nedlasting/utskrift

Sjekkliste ved utskrivelse fra sykehuse...pdf

Sist oppdatert 08.04.2024