Kontaktsykepleiernettverk

Faglige retningslinjer

Undersøkelse av pasient

Individuell plan for kreftpasienter​​

Covid-19 lindrende behandling

Smertepumpe CADD Solis

CADD solis Pasientinformasjon.pdf

CADD solis Hurtigveileder Palliativ enhet.pdf

CADD-Solis smertepumpe skjema.pdf

 

Smertepumpe CADD – Legacy 6300 (gammel pumpe) 

Smertepumpe kan brukes til subcutan og intravenøs administrasjon av medikamenter. 

CADD-pumpe 

Smertepumpen gir  jevn tilførsel av medikamenter og mulighet for pasienten til å ta ekstradoser ved gjennombruddssmerter.

 

CADD smertepumpe

 

 

 

Pumpen programmeres av helsepersonell, oftest slik at pasienten selv kan gi ekstradoser ved behov.

BBraun ME Perfusor er en smertepumpe med 10 ml sprøyte, som brukes ved subcutan medisinering.

Bruksanvisninger og dokumentasjon

 

Sykehuset Telemark følger behandlingsalgoritmer for symptomlindring i livets sluttfase utarbeidet av KLB, Helseregion Vest og Sunniva senter for lindrende behandling.

Livets siste​ dager


Den døende pasient - pårørendesamtale

Tre powerpoint-presentasjoner med lyd:  Mat og​​ helse henger nøye sammen 

  Nedsatt matlyst og matinntak er et vanlig problem hos kreftpasienter og oppleves skremmende for både pasient og pårørende.
  Spiseproblemene kan skyldes både sykdommen og bivirkninger av behandlingen.
  De vanligste problemene er nedsatt appetitt, smaksforandringer, tørr munn, sår munn, kvalme, diaré og forstoppelse.

  Tidlig oppmerksomhet mot problemet og forebygging av kakeksi (avmagring) er viktig. Det er sjelden nok med "klinisk skjønn" for å vurdere om pasienten er underernært eller i ernæringsmessig risiko.

  Næringsdrikker på blå resept

  Næringsmidler og utstyr dekkes ikke automatisk på blå resept. En må derfor alltid søke NAV. Både søknadsskjema, NAV 05 -14.10 og blå resept må fylles ut av legen. Pasientens fastlege kan også søke.

  Filmer på Youtube

  Kreftforeningen har publisert tre gode filmer om ernæring:
  Film1: Ernæringsberiking med vanlig mat

  Film 2: Ernæringsberiking med næringsdrikker osv fra apotek

  Film 3: Tilpasning av matens konsistens


  Brosjyre

  Råd til deg som ​spiser lite

   

  ​ ​​
  Sist oppdatert 15.12.2023