Kontaktsykepleier for kreftpasienter i Telemark

- En ressurs i kreftomsorg og lindrende behandling. Kontaktsykepleiernettverket er et samarbeid mellom kommunene i fylket og Sykehuset Telemark.

Ansatte ved palliativ enhet

​Å få kreft og leve med kreftsykdom kan være vanskelig for den som er syk og for pårørende

Telemark fylke har et nettverk av kontaktsykepleiere i sykehus, i hjemmetjenesten og på sykehjem som driftes av Palliativ enhet

​Kontaktsykepleier bidrar til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet

​Du kan søke om kontaktsykepleier via tjenestekontoret i din kommune eller via sykehusavdelingen som følger deg opp.​

​Kontaktsykepleier

  • har kunnskap om kreft, kreftbehandling og lindrende behandling
  • kartlegger behov og følger opp symptomlindrende behandling
  • tilbyr samtaler, råd og veiledning
  • bidrar med tilrettelegging hjemme
  • har oversikt over tilbud som kan være aktuelle for deg og pårørende
  • samarbeider med fastlege, sykehus og Palliativ enhet
  • samarbeider med Kreftforeningen (www.kreftforeningen.no)

​Last ned utskriftsvennlig versjon​

 

Symbol/logo for kontaksykepleiernettverket
​Kontaktsykepleiernettverket

​Driftsansvarlig: Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark

Kontakt oss på e-post: nettverket.palliasjon@sthf.no​

Sist oppdatert 14.06.2023