Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Pasientinformasjon - Om du trenger helsehjelp (Individuell plan)

Når du ikke lenger skal ha faste avtaler ved kreftavdelingen / kreftpoliklinikken er det viktig å ha kontakt med helsepersonell i kommunen som følger deg videre.

Sykehuset samarbeider med fastlegen og sykepleiertjenesten slik at du skal få et trygt og forutsigbart tilbud. Målet for all behandling videre er lindring av plager og symptomer som følge av kreftsykdommen. I Telemark er det tett samarbeid mellom sykehusets palliative team og kommunens helsepersonell.

Dersom du får behov for hjelp er det helsepersonell i kommunen du skal kontakte. Denne individuelle planen skal inneholde aktuelle telefonnummer. 

Du skal først ringe din kontaktsykepleier eller hjemmesykepleien. De avklarer og vil kontakte fast​​lege eller legevakten dersom nødvendig.​​

Sist oppdatert 04.04.2023