Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Sjekkliste for hjemmetjenesten ved behov for helsehjelp/Ø-hjelp

Kartlegging utenfor sykehuset av kontaksykepleier/hjemmesykepleier ved behov for helsehjelp / Ø-hjelp.

​Noen aktuelle momenter

 1. Er problemstillingen ny?
 2. Er det en 
  • medisinsk problemstilling
  • brytningspunkt (skifte av fase) 
  • problemstilling knyttet til omsorgsnivå (uro, tyngde for pårørende, pasienten er alene?)
 3. Bruk ESAS og Observasjonsskjema for palliative pasienter
  • Nyoppståtte alarmsymptomer?
  • Er det aktuelt med vitale målinger? (utelukke infeksjon, vurdere tungpust m.m. )
 4. Oppdatert legemiddeloversikt
  • Kan noe ev. endres/økes i samråd med lege?
 5. Er de aktuelle medisinene gitt som planlagt?
  • Har pasienten forsøkt behovsmedisiner?
 6. Kveld / natt: kan vi bidra med tilrak som gjør det mulig for pasienten å være hjemme til neste hverdag og oppfølging av kjent helsepersonell? Bestille tilsyn av fastlege?

Disse kan kontaktes ved medisinske problemstillinger:

 1. Fastlege/sykehjemslege (dagtid, ev. om de har tillatt kontakt ut over arbeidstid)
 2. Legevakt utenom dagtid (de skal ha fått palliativ vurdering i sitt journalsystem)
 3. Palliativ enhet/ambulant paliativt team for rådgivning:
  • a. Kan situasjonen håndteres til neste dag hjemme?
   • i. Planlegge legetilsyn neste dag
   • ii. Rådføre med palliativt team neste dag eller planlegge felles besøk ila noen dager

Ved behov for høyere omsorgsnivå følger kommunen sine rutiner for å søke om dette. 

Ressurser

Observasjoner for palliative pasienter (sthf.no/palliasjon​)

 

Sist oppdatert 04.04.2023