Prøvetaking ved laboratoriets prøvetakingsenheter

Informasjon til pasienter

Avdeling for laboratoriemedisin kan tilby blodprøvetaking på prøvetakingsenhetene i Skien, Porsgrunn og på Notodden. I Porsgrunn tilbys det ikke prøvetaking for eksterne rekvirenter og prøvetaking av barn. 

​Ferdig utfylt(e) rekvisisjon(er) må medbringes, både rekvisisjoner for prøver som skal analyseres her og rekvisisjoner for prøver som eventuelt skal sendes til annet laboratorium. Timebestilling er vanligvis ikke nødvendig, men for enkelte undersøkelser kreves det avtale for prøvetaking.
Det er ingen egenandel på blodprøvetaking.

Følgende undersøkelser krever timebestilling

 • Belastningsundersøkelser som jern-, glukose- og laktosebelastning
 • Ressurskrevende prøvetaking ved for eksempel endokrinologiske utredninger.

For timebestilling ringes ekspedisjonen ved Avdeling for laboratoriemedisin i Skien: 35 00 32 25.

For timebestilling ved Avdeling for laboratoriemedisin på Notodden ringes: 35 02 11 80.

Prøvetakingsenhet, Skien: 
Sykehusets poliklinikker: kl. 07.30 – 15.00
Andre pasienter: kl. 08.00 – 14.30 

Prøvetakingsenhet, Porsgrunn (bare for sykehusets poliklinikker):
Mandag - torsdag: kl. 08.00 – 15.30 og fredager kl. 08.00-14.30

Prøvetakingsenhet Notodden: kl. 08.30 – 14.30

Skien

Benytt sykehusets hovedinngang og følg skilting mot høyre. Prøvetakingsenheten ligger ved siden av ekspedisjonen for Medisinsk poliklinikk og Radiologisk avdeling.

Porsgrunn og Notodden

Benytt sykehusets hovedinngang og følg skilting til laboratoriet.

Det er elektronisk køsystem ved prøvetakingsenheten i Skien og Porsgrunn. Ved prøvetakingsenheten i Skien prioriteres pasienter som skal til sykehusets poliklinikker framfor pasienter henvist fra leger utenfor sykehuset. I tillegg prioriteres barn under 12 år. Prøvetakingsenheten i Porsgrunn er kun for pasienter til sykehusets poliklinikker.

Ved prøvetakingsenheten på Notodden er det også køsystem.

Unngå hard fysisk aktivitet i dagene før prøvetakingen. Dersom man ikke har fått beskjed om å faste, kan en spise en lett frokost.
Enkelte prøver krever spesielle forholdsregler vedrørende faste, medikamentmisbruk og lignende.
Til fastende prøver skal man ikke spise, drikke eller røyke de siste 12 timer før prøvetaking.
Det er anbefalt å sitte avslappet 10 – 15 minutter før prøvetaking. Grunnen til dette er at endring i kroppsstilling påvirker konsentrasjonen av høymolekylære stoffer og cellulære partikler, innbefattet proteinbundne substanser.

Prøvetakeren må forsikre seg om at prøven tas av samme person som rekvisisjonen lyder på. Du vil derfor få spørsmål om å oppgi navn og fødselsnummer. Ta evt. med identifikasjonskort (førerkort, bankkort etc.) som kan benyttes til identifisering.
Selve blodprøvetakingen medfører litt ubehag. Det er viktig at du ikke knytter hånden eller ”pumper” med muskulaturen i armen det tas blodprøve fra, da dette er forhold som kan gi konsentrasjonsendring av flere komponenter i blodet.

Avdeling for laboratoriemedisin utfører analyser av en enkel urinprøve og døgnurin. Riktig framgangsmåte for urinprøvetaking/samling av døgnurin er derfor viktig, se retningslinjer for urinsamling.
En enkel urinprøve merkes med navn, fødselsdato, dato og klokkeslett for prøvetaking og oppbevares kaldt inntil levering.
Døgnurin samles og merkes med navn, fødselsdato, dato og klokkeslett for oppstart og avslutning av samling og oppbevares kaldt inntil levering.
Les om urinprøve og urinsamling.


Informasjon p​å andre språk enn norsk

  ​​​


  Det gis vanligvis ikke ut prøvesvar direkte til pasienten. Ta derfor kontakt med egen lege for å få svarene på prøvene. Årsaken til dette er at prøvesvarene ikke skal komme uvedkommende i hende, og de skal være korrekt tolket av medisinsk kyndig personell slik at eventuell riktig behandling kan iverksettes. 
  Pasienter som henvender seg til ALM for å få analyseresultat, må oppgi fullt fødselsnummer.  Vi gir i hovedsak ut kun INR og blodsukker resultater til pasienter.
  Prøvesvar som er av vesentlig betydning for pågående behandling kan også utgis til hjemmesykepleier og sykepleiere på helseinstitusjoner, som ber om det på vegne av behandlende lege.

  Visste du at Sykehuset Telemark analyserer fem millioner prøver hvert år? 
  Høsten 2021 fikk vi nytt og moderne utstyr, noe som betyr at vi kan analysere enda flere prøver.
  Sist oppdatert 04.10.2023