9.november markeres den nasjonale lungekreftdagen

Lungekreft er den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner i Norge.  Det er den kreftformen som tar flest liv. Forekomsten de siste årene er på vei ned. Mens fordelingen av lungekreft mellom menn og kvinner på 50-tallet var 4,3:1, var tilsvarende fordeling i 2021 1:1.

Publisert 09.11.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Kreftlege Dalia Dietzel og lungelege Silje Kristine Heitmann
Kreftlege Dalia Dietzel og lungelege Silje Kristine Heitmann

​Lav overlevelse på lungekreft

Lungekreft er en av de hyppigste kreftformene vi har, og i overkant av 2000 mennesker døde i 2021 av denne sykdommen. Fem års overlevelse ligger på 25,7 % for menn og 32,8 % for kvinner i 2021, hvilket er mer enn en fordobling sammenlignet med 15 år tidligere.

Røyking – en viktig årsak til lungekreft

Forskning viser at mellom 80-90 prosent av lungekrefttilfellene henger sammen med røyking.

Telemark

Selv om røykevanene har endret seg i positiv retning nasjonalt, skiller Telemark seg dessverre litt negativt ut. Dødeligheten er noe høyere her og en viktig grunn til det, er at nær 50 % av de som rammes av lungekreft kommer for sent til kurativ behandling, sier kreftlege Dalia Dietzel ved Sykehuset Telemark.

Dersom man har vedvarende hoste eller luftveissymptomer som varer over tre uker bør man oppsøke lege slik at man kan få tatt bilde av lungene. Det handler om å komme tidlig nok og dette gjelder alle aldre, legger lungelege Silje Heitmann til.

De oppfordrer selvsagt alle til å stoppe å røyke, men legger også til at på Sykehuset Telemark møtes ikke pasienter med en moralsk pekefinger. Vi ønsker å hjelpe alle, uansett hvor i sykdomsforløpet man er.