Deltar i nasjonalt forskningsprosjekt på lipødem

Sykehuset Telemark er nå i gang med det kliniske behandlingsstudiet som skal finne bedre behandling mot lidelsen lipødem. Denne uka ble de første pasientene inkludert på Notodden.

Publisert 31.03.2023
Sist oppdatert 25.04.2023
Bilde av ansatte på Sykehuset Telemark som er involvert i lipødem-studien
Anna Kristine Huneide, Mathilde Odland, Siv Åshid Billington, Anders Rene Jensen, Wenche Hegard og Benedikte Brukvik ved Sykehuset Telemark.

- Endelig er vi i gang. Dette har vi jobbet mot lenge, og det føles veldig bra at vi nå har inkludert de første pasientene i studien her på Notodden, sier prosjektkoordinator Siv Åshild Billington ved Sykehuset Telemark. Helse- og omsorgsdepartementet besluttet tidligere at bedre dokumentasjon om lipødem er nødvendig før det skal kunne gis et offentlig behandlingstilbud til pasienter Norge. Med bakgrunn i dette startet Haraldsplass Diakonale Sykehuset studien "Kirurgisk ​​behandling av lipødem". En nasjonal studie med kun et deltakende sykehus (lipødemsenter) per helseregion.  Sykehuset Telemark deltar for region Helse Sør-Øst. 

Etterspurt behandlingstilbud til kvinner​​

- Gjennom deltakelse i studien gir Sykehuset Telemark, med sykehuset på Notodden som eneste senter i helseregionen, et etterspurt behandlingstilbud til kvinner med lipødem-diagnose. Samtidig svarer vi opp de nasjonale føringene om at flere pasienter skal få tilbud om utprøvende behandling. Sykehuset på Notodden er med denne studien med på å drive forskning innenfor kvinnehelse som om få år kan påv​irke det offentlige behandlingstilbudet til alle kvinner med lipødem, sier forskningssjef Hege Kersten. Lipødem er en tilstand som fører til unormal ansamling av fettvev under huden på legger, lår og noen ganger også armer. Dette fettet forsvinner ikke ved slanking og fettansamlingen står ikke i forhold til fettfordelingen ellers på kroppen. Tilstanden blir ofte utløst eller forverres i perioder med hormonelle endringer som for eksempel pub​ertet eller svangerskap. De fleste med lipødem plages med smerter, ømhet og bloduttredelse i lår og legger. Tilstanden kan også være kosmetisk svært sjenerende og psykisk belastende. Mange rapporterer om betydelig redusert livskvalitet og er en sykdom som nesten utelukkende rammer kvinner. 

Mindre smerter

Studien skal rekruttere 220 kvinner totalt, 50 av dem fra region Helse Sør-Øst. Den skal foregå over en periode på fem år. ​
-  Over 100 pasienter har blitt henvist til oss så langt fra fastlege eller fysioterapeut. Det anslås at cirka halvparten av disse fil få diagnosen lipødem når de kommer til konsultasjon.  Inklusjon av nye pasienter til studien skal fullføres i løpet av 2023.  Av disse, vil cirka 50 pasienter inkluderes i studien,  forklarer prosjektkoordinator Siv Åshild Billington. Pasientene må ha en kroppsmasseindeks under 28, være mellom 20-65 år, ikke tidligere ha gjennomgått fettsuging av områder med lipødem, være ikke røyker og hjerte/lunge frisk. 
- Det blir seks måneder med konservativ behandling med kompresjonsstrømper og oppblåsbar plastbukse, såkalt pulsator.  Dette er for å undersøke om lymferdrenasje  fungerer for denne pasientgruppen, sier Wenche Hegard, plastikkirurg og prosjektleder ved Sykehuset Telemark. 

Mindre smerter

Kompresjonstøyet er med på å redusere væske i fettvevet som danner seg i løpet av dagen når man står.  Dette er tøy som brukes under vanlige klær og som må brukes hele den tiden pasienten er våken.​​ Behandlingen som tilbys i studien gjøres av fysioterapeut, kliniske ernæringsfysiologer og plastikkirurger. Deltakerne får individuelt tilpasset kosholdsveiledning, treningsprogram, kompresjonstøy og livsmestringskurs. 
- Etter seks eller tolv måneders behandling, vil pasienten få tilbud om kirurgi. Etter en eventuell operasjon følges pasienten videre opp i tre år. Da vil vi kunne evaluere effekten av redusert smerteopplevelse etter operasjon. Forhåpentligvis vil denne studien resultere i et offentlig behandlingstilbud som gir pasienter mindre smerter, økt funksjon og bedre livskvalitet, avslutter Wenche Hegard.