Digital fagsamling – felles språk i pasientdokumentasjon

Helsefellesskapet i Telemark ved Faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre inviterer til digital fagundervisning 29. mai klokken 13:30-15:00, om temaet felles språk i pasientdokumentasjon.

Publisert 26.04.2024
Sist oppdatert 29.04.2024
Illustrasjon - kjernejournal

Foto: Helse Sør-Øst

Illustrasjon: Arbeid med pasientjournal

Veiledende planer og standardisert språk i pasientdokumentasjon er noe av det foreleser Bente Christensen vil gå gjennom. Fagsamlingen er åpen for ansatte både i kommuner og sykehus, og en felles tilnærming til dette temaet er viktig for å få til god samhandling.
 
Bente Christensen er sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap. Hun har også en doktorgrad på sosio-tekniske aspekter ved informasjonssystemer (elektronisk pasientjournal) i helsetjenesten. Hun jobber i Norsk Sykepleierforbund som seniorrådgiver i Fag og helsepolitisk avdeling med sykepleiedokumentasjon som hovedarbeidsområde.

Les mer om programmet: Digital fagsamling om skrøpelige eldre - september 2024
 
Lenke til deltakelse/påmelding: Microsoft Virtual Events Powered by Teams
 
Du kan lese mer om Helsefellesskapet i Telemark på vår side om Helsefellesskapet i Telemark.