Flere pasienter følges opp uten at de må møte fysisk til time

Nå kan flere pasienter ved Sykehuset Telemark følges opp uten å møte til time på poliklinikken. Den digitale avstandsoppfølgingen "Airview" endrer praksis for en del av behandlingene på poliklinikkene.

Publisert 05.05.2023
Bilde av ansatte ved Sykehuset Telemark som har jobbet fram den digitale avstandsoppfølgingen "Airview".
Lungesykepleier Anita Lindgren, prosjektleder Hege Marie Fjeld Snoek, ØNH-sykepleier Heidi Strømdal, hovedadministrator Marius Fornes og administrator Marte Hordnes.

Forrige uke tok Lungepoliklinikken og Øre-nese-hals (ØNH) poliklinikken i bruk hjemmemonitorering av ventilerte pasienter for første gang. En digital avstandsoppfølging av pasienter som bruker CPAP/BIPAP  som endrer praksis for en del av dagens behandling på poliklinikkene. 
- Dette er en skyløsning for avstandsoppfølging av pasienter som får behandling ved ØNH-​ og lungepoliklinikken. Et tilbud til pasienter som får søvnbehandling eller har respirasjonssvikt. De trenger ikke lenger reise, ta fri fra jobb eller bruke sårt trengte krefter på transport til sykehuset for kontroll og oppfølging, forklarer Maria Forberg, seksjonsleder ved Medisinsk hjemmebehandling. Det er ​Medisinsk hjemmebehandling som har jobbet frem prosjektet  sammen med seksjon for Lungemedisin og  ØNH. 

Bilde av en pustemaskin

​Gode resultater​

Airview er skyløsningen som mottar, sender og lagrer data fra CPAP/BIPAP apparatet. Kliniker logger seg på applikasjonen gjennom nettleseren på PCen for å vurdere AirView- rapportene blant annet ved fargekoder. Er det grønt lys, trenger pasienten verken justering av behandlingen eller innkalling. Hvis det lyser rødt gjennomføres telefonkontroll eller innkalling. Apparatet justeres i henhold til de behovene som rapporten viser av ansatte på poliklinikken. 
- Pasienter med respirasjonssvikt er alvorlig syke og det skjer relativt ofte at de trenger justering og mer oppfølging. I stedet for at de alltid må møte fysisk for enkel justering av BIPAPen, kan jeg justere apparatet herfra, lungesykepleier Anita Lindgren. Nasjonalt kompetansesenter for søvn ved Haukeland sykehus gjennomførte et pilotprosjekt i 2015 som viste gode resultater med kort tidsbruk per pasient i forhold til standard oppfølging, fra 40 minutter til 18 minutter. Metoden ble innført som standard etterfølgende og ga økt brukertilfredshet i tillegg til effektiviseringen.
-  
I Drammen har man redusert oppmøtekontroller med 70 prosent, forteller Heidi Strømdal, ØNH-sykepleier​. 
- Her på sykehuset har vi over 4000 pasienter på CPAP og cirka 250 BIPAP-pasienter. Dette er en pasientgruppe som øker og krever mye ressurser. Dette er en god løsning som også gjør det enklere å prioritere riktig. På denne måten kan vi bruke ressursene på de som har behov for det.

Store fordeler

Behovet for både kvalitetsheving og effektivisering er veldig aktuelt i takt med det faktum at pasientmengden stadig er økende. 
- Sykepleiere ved både ØNH- og lungepoliklinikkene ser store fordeler ved å benytte AirView på sykehuset. Pasientene får en tettere og mer effektiv oppfølging der behandlingen kan kontrolleres og justeres uten fremmøte. Og klinisk personell kan bruke tiden på de pasientene som har behov for tett oppfølging, poengterer​prosjektleder Hege Marie Fjeld Snoek. 
- Hvordan er tilbakemeldingene fra pasientene​?
- De har vært veldig fornøyde og sier at det oppleves som trygt. Pårørende forteller at de er takknemlige for at de slipper å justere apparatene hjemme, eller måtte komme fysisk til sykehuset for å få det gjort. ​