Heidi Øyen Flemmen forsvarte sin doktorgrads-avhandling

Heidi Øyen Flemmen forsvarte doktorgrads-avhandlingen om sosioøkonomiske faktorer ved multippel sklerose (MS)

Publisert 14.06.2023
Sist oppdatert 15.06.2023
Heidi Øyen Flemmen
Heidi Øyen Flemmen

Onsdag 7.juni ble en stor dag både for overlege i nevrologi Heidi Øyen Flemmen og for Sykehuset Telemark. Heidi disputerte ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og forsvarte sin avhandling som hun har jobbet med siden 2016. Flemmen har undersøkt betydningen av sosioøkonomiske faktorer ved ulike aspekter av multippel sklerose (MS).

-Dette ble en fin opplevelse selv om man selvsagt er spent på forhånd. Spesielt fint var det å få så god støtte fra kollegaer og veiledere som var tilstede under disputasen. Dette betydde nok mer enn jeg selv hadde antatt på forhånd. At det i tillegg var medlemmer fra MS-forbundet til stede var også rørende og flott, for det å formidle forskning til de vi er til for ser jeg på som en viktig del av den jobben jeg gjør, sier Heidi Øyen Flemmen.

Heidi Flemmens disutas

Økende i Telemark

I sin avhandling viser Heidi til at forekomsten av MS har vært økende i Telemark de siste to ti-årene, der forekomsten er blant de høyeste som noensinne er rapportert i Norge, med 260 tilfeller per 100 000 innbyggere i 2019, og forekomsten er høyere i bygde-kommuner enn i by-kommuner. Når dette ikke har kunnet forklares av kjente miljøfaktorer alene, har det åpnet opp for en hypotese om at ulik forekomst av MS kan ha noe med sosioøkonomisk status å gjøre. 

Når det gjelder sosioøkonomisk status og dens innvirkning på sykdomsprogresjon ved MS, så er det lite undersøkt, men flere internasjonale studier har vist at sosioøkonomiske faktorer spiller en rolle for den enkeltes tilgang til sykdomsbremsende behandling, og trenden er at personer med lavere sosioøkonomisk status har dårligere tilgang på behandling. Men dette er tidligere ikke blitt undersøkt hos personer med MS i Norge.

Betyr enormt mye for personer med MS

I forskningen brukte Heidi data fra sykdomsforløpet til personer med MS i Buskerud, Oslo og Telemark, koblet til opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå om utdanningsnivå, husholdningsinntekt og sivilstatus. Et veldig interessant funn var at personer med MS som har mødre med høy utdanning har mindre uttalt sykdomsprogresjon. Høy utdanning hos mødre er også assosiert med yngre alder ved diagnostisering av MS, lavere sykdomsbyrde og kortere tid fra første symptom til diagnose MS.

Til sist i sin avhandling viser Heidi til personer med høyere utdanning hadde noe bedre tilgang til sykdomsbremsende behandling ved MS da dette først ble tilgjengelig på slutten av 1990-tallet. I de senere år har det skjedd endringer i behandlingstradisjonen og hun konkluderer med at siden 2012 så er det alvorlighetsgrad av sykdommen og ikke sosioøkonomisk status som avgjør hvilken behandling som blir gitt.

-Som forskningssjef ved Sykehuset Telemark må jeg si at jeg er ekstra stolt over at Sykehuset Telemark har fått fram forskere som Heidi. Hun har høy akademisk kompetanse og er samtidig en glimrende kliniker. Dette er første disputasen jeg har vært med på der pasientorganisasjonen var representert og holdt tale under festmiddagen. Heidi betyr enormt mye for personer med MS i Telemark og MS-foreningen har fulgt nøye med på forskningsprosjektet hennes. Så må jeg også få legge til at jeg er veldig glad for at Sykehuset Telemark har valgt å fullfinansiere et doktorgradsarbeid som er så samfunnsnyttig, sier forskningssjef Hege Kersten.