NIPT-test til gravide under 35 år

Offentlige Sykehus skal fra 1. juli 2024 tilby NIPT (non-invasiv prenatal test) til gravide under 35 år mot betaling. Sykehuset Telemark har på nåværende tidspunkt ikke mulighet for å gi dette tilbudet til alle gravide under 35 år, men målet er å ha dette på plass i løpet av høsten 2024.

Publisert 03.07.2024

NIPT-test er en avanset DNA-analyse av blodprøver fra gravide og kan med høy sikkerhet identifisere kromosomavvik hos fosteret. Testen gjøres i kombinasjon med ultralyd og kan avdekke kromosomavvikene trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13. Testen kan tas fra svangerskapsuke ti, men det er anbefalt å vente til uke elleve. Testen ble gjort tilgjengelig for alle gravide over 35 år etter en lovendring i 2020, men har hittil bare vært tilgjengelig for yngre gravide gjennom private klinikker.

Fra 1. juli 2024 skal offentlige sykehus tilby NIPT-test til gravide under 35 år mot betaling. Sykehuset Telemark har på nåværende tidspunkt ikke mulighet for å gi dette tilbudet til alle gravide under 35 år, men målet er å ha dette på plass i løpet av høsten 2024.