Sykehuset Telemark har satt grønn beredskap

Sykehuset Telemark har fra og med kl 09:00 tirsdag 3. januar besluttet å gå i grønn beredskap. Bakgrunnen for beslutningen er høyt pasientbelegg i kombinasjon med sykefravær blant ansatte, både ved sykehuset i Skien og ved sykehuset på Notodden.

Publisert 03.01.2023
Sist oppdatert 12.01.2023
Illustrasjonsbilde: Tom Helge Rønning
Administrerende direktør Tom Helge Rønning

I tillegg til at det er svært fullt har mange pasienter behov for isolasjon, noe som ytterligere utfordrer driften. For å sikre at sykehuset fortsatt vil være i stand til å ivareta nødvendig behandling og pleie, samt opprettholde tilstrekkelig beredskap for akutte hendelser, innføres derfor grønn beredskap.

- Selv om det er aktuelt å gjøre enkelte tilpasninger i driften vil mesteparten gå som normalt. Det er viktig at pasienter som er innkalt til time møter som normalt med mindre det gis annen beskjed, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.​​