Tar i bruk skanningskontroll for å øke pasientsikkerheten

Sykehuset Telemark er blant de første i Norge til å ta i bruk skanningskontroll av legemiddel og pasient. En løsning som øker pasientsikkerheten og reduserer legemiddelfeil.

Publisert 07.02.2023
Sist oppdatert 07.03.2023
Bilde av Mirjam Jonassen og Thea Salas ved DPS i Porsgrunn

​Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er en metode hvor de ulike stegene i legemiddelhåndteringen verifiseres og dokumenteres elektronisk.​ Skanning av armbånd og legemiddel sikrer at rett legemiddel og dose gis til rett pasient. Denne ​​nye løsningen ble innført på sengepostene psykisk helse og ru​​s ​døgn Porsgrunn og psyk​​ose døgn Porsgrunn i midten av januar.​
– Det med identifisering av pasienten gjør medisinutdelingen tryggere og oss som helsepersonell sikrere på at rett pasient få​​r riktig medisin. Vi har innført armbånd og skanning her hos oss og det har gått veldig bra, sier Thea Lopez, ​ psykiatrisk sykepleier ved sengepost psykisk helse og ru​​s ​døgn iPorsgrunn.
– Vi får jobbet med rutinene våre og det at alle sammen utfører medisinutdeling på lik måte gjør at vi får en sikkerhet. Hvis noe ikke stemmer får vi opp et varsel, legger Mirjam Jonassen til. Hun er sykepleier ved sengeposten psykisk helse og ru​​s ​døgn i Porsgrunn​. ​

Bilde av Halfrid Waage og Karen Vik ved Sykehuset Telemark

​​​

​Fungerer veldig bra

Sammen med Akershus universitetssykehus deltar Sykehuset Telemark i prosjektinnføringen av Lukket legemiddelsløyfe. De fremtidige arbeidsprosessene testes ut av disse sykehusene før de skal tas i bruk i hele regionen. 
– Hittil ser dette ut til å fungere godt. Alle har vært veldig motiverte og flinke. Det er vi veldig glade for - ikke minst med tanke på utfordringene som oppstår når man deltar i utformingen av den endelige løsningen, forklarer prosjektleder Karen Vik. 
– Hva er gevinsten ved å innføre dette?
– Lukket legemiddelsløyfe er en metode som skal øke pasientsikkerheten. Det skal oppleves tryggere å medisinere. Når vi kobler dette med en effektiv forsyningsmodell med pasientmerking vil vi få en mer effektiv legemiddelhåndtering. Dette vil i sin tur gi sykepleierne rom til å utføre arbeidsoppgavene​e sine. Det vil si mindre tid på håndtering av  legemidler og mer tid til pasientene, poengterer hun.  
– Dette handler om ren pasientsikkerhet og forbedring. Det ligger ingen innsparingskrav bak dette. Samtidig ser det likevel ut til at bruk av pasientmerkede endoser kan frigjøre no​e tid, sier ​fagdirektør Halfrid Waage. 

Unik kompetanse

Planen er at Lukket legemiddelsløyfe skal være innført på hele sykehuset i løpet av 2024.  Sykehuset Telemark er det eneste sykehuset i Norge som har kompetanse på pasientmerkede endoser. Dette har nemlig vært i bruk ved tre seksjoner på sykehuset  i mer enn 15 år. 
– Vår kompetanse på pasientmerkede endoser er derfor helt unik og viktig for prosjektet. Vi har mye kunnskap og erfaring på dette området. Det er veldig motiverende og spennende at vi er med å påvirke hvordan den nye standarden blir, understreker Vik. ​