Vant pris for forskning på ALS

Cathrine Goberg Olsen ved Sykehuset Telemark  mottok nylig prisen for beste nevromuskulære artikkel publisert i 2022.

Publisert 23.03.2023
Bilde av Cathrine Goberg Olsen ved Sykehuset Telemark
Cathrine Goberg Olsen er PhD-stipendiat ved seksjon for medisinsk genetikk ved Sykehuset Telemark.

Prisen ble delt ut på Nevrodagene i Oslo og inkluderer en pris på 50. 000 kroner som er sponset av Octapharma. Cathrine Goberg Olsen er  PhD-stipendiat ved seksjon for medisinsk genetikk ved Sykehuset Telemark. Prisen fikk hun for hennes første PhD-artikkel, som også er den første artikkellen fra GAIN studien (Genetisk studie av ALS i Norge). Dette er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som inkluderer alle nevrologiske avdelinger i Norge. Prosjektet ledes av Sykehuset Telemark.

Stor ære

- Det er en stor ære å motta denne prisen! Jeg synes det er kjempeflott at et samarbeidsprosjekt slik som den prisvinnende artikkelen er et resultat av, får oppmerksomhet, sier Cathrine Goberg​​ Olsen som forklarer at artikkelen tar for seg den genetiske epidemiologien til 279 ALS-pasienter som ble inkludert i tidsrommet august 2019 – 2021. 
- Vi fant sykdomsgivende genetiske varianter hos 11 prosent av studiepopulasjonen. Ett av de viktigste resultatene som presenteres er at nesten halvparten av de med sykdomsgivende genetiske funn er ALS-pasienter uten flere tilfeller med ALS i nær slekt.  Dagens retningslinjer anbefaler ikke rutinemessig genetisk utredning av ALS pasienter uten familiær opphoping. Selv om det per dags dato ikke er noe bremsemedisin for sykdommen, så betyr det at disse pasientene som ikke testes og har en mulig genetisk årsak, ikke vil få informasjon om årsaken til sykdommen og mulig inkludering i pågående kliniske forsøk med persontilpasset medikamenter mot de vanligste genetiske årsakene til ALS. Det at artikkelen ble tildelt denne prisen mener jeg er med på å sette et større fokus på denne problemstillingen. 
- Hva vil du bruke prispengene til?
- De kommer godt med i det videre forskningsarbeidet. Kanskje vi unner oss en spennende konferanse for å utvide det internasjonale kontaktnettverket!