Avbestille eller endre timeavtale

Benytt Helsenorge eller kontakt avdelingen per telefon dersom du ikke kan møte til avtalt tid.

​Det er mange pasienter som venter på time. Derfor er det viktig at du så snart som mulig melder fra dersom du ikke kan møte på det tidspunktet du har fått tilbud om.

Du som mottar innkallingsbrev via Helsenorge kan avbestille/be om endring av timeavtale på Helsenorge​. 

Ved innkallingsbrev i papirpost eller via andre digitale postkasser må du fortsatt ringe avdelingen. 

Les mer om endring av tim​eavtale​

Du må gi beskjed senest 24 timer før for å unngå gebyr. 
For timer på mandager, er avbestillingsfristen senest fredagen før.​

Ved manglende oppmøte uten avbestilling må du betale et gebyr.

Ved gjentatte avbestillinger og/eller manglende oppmøte kan du bli strøket fra ventelisten.

Les mer om rettigheter og plikter ved avbestilt time eller hvis du ikke møter til avtalt tid

Sist oppdatert 04.10.2022