Illustrasjon: person som bruker mobil og PC

Helsetjenester på nett

God informasjon om og innsikt i egen helse er viktig for at du kan delta i valg som gjelder behandling og oppfølging av din egen sykdom og helse.

Ved å logge inn på den nasjonale helseportalen Helsenorge får du tilgang til digitale tjenester som forenkler din kontakt med sykehuset.

​Dersom du har mottatt et innkallingsbrev og der er bedt om å fylle ut skjema om helseopplysninger kan du gjøre følgende:

  • ved digitalt mottatt innkalling: klikk på lenken i brevet

  • ved papirbasert innkalling: skriv inn lenken fra brevet i nettleseren 

Du blir bedt om å logge inn på Helsenorge med elektronisk id (bankID, Buypass, Commfides).

Ved å logge inn på Helsenorge kan du få digitalt innsyn i din pasientjournal. Har du barn under 12 år kan du også få innsyn i barnets pasientjournal via Helsenorge. 

Pasientjournalen inneholder dokumenter fra sykehus du eller barnet ditt har vært behandlet ved, og nå vil du kunne lese deler av dette på nett.
Har du eller barnet ditt nettopp vært på sykehus og lurer på hva legen skrev i journalen din? Nå har du digital tilgang til utvalgte dokumenter fra pasientjournalen på Helsenorge.

Logg deg på pasientjournalen din på Helsenorge

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om pasientjournalen din, skal du kontakte sykehuset som har skrevet den. Du kan også be om å se pasientjournalen, selv om du ikke vil gjøre det digitalt.
Se mer informasjon og kontaktopplysninger på Helsenorge​​​Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Dette kan være viktig hvis du blir akutt syk og for eksempel må på legevakten eller et sykehus der du ikke har noe journal fra tidligere​​​.


Vil du motta brev digitalt fra sykehuset?

Digitale brev får du tilgang på så snart de er sendt fra sykehuset. Med tradisjonell post tar det tid fra et brev sendes ut og til mottakeren har det i sin postkasse. I tillegg får vi sjeldnere enn før levert post hjem i postkassene. Digitale brev får du direkte i din digitale postkasse så snart de​ er sendt ut.

​Les mer om hvordan du ​​kan mo​tta brev digitalt​


Du som får innkallingsbrev på Helsenorge kan sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Tjenesten omfatter time på poliklinikk, innleggelser og dagbehandlinger. I stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed ved å logge inn på Helsenorge​​ hvis du trenger å endre timeavtalen.

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på Helsenorge. Der har du tilgang til en svarknapp, som du bruker for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer.   

Tjenesten er et døgnåpent tilbud via Helsenorge, og gjelder alle som har en bruker og har samtykket til full tilgang på Helsenorge.

Skal du avbestille en time, er det viktig å gjøre dette i god tid før den oppsatte timen. Du må gjøre det senest 24 timer før oppsatt tidspunkt for å unngå gebyr.  

Har du time på en mandag, må du gi beskjed senest fredagen før. 

Dersom du får innkallingsbrevet til en annen elektronisk postkasse enn Helsenorge eller tilsendt på papir, må du fortsatt ringe for å endre tidspunkt for time. 

​​

Du som er pasient i Telemark kan sjekke statusen for henvisningen til sykehuset, når henvisningen er mottatt, vurdert eller om du har fått time. Dato og tidspunkt for time fortsatt vil komme i et innkallingsbrev.

Tjenesten er for alle som har en brukerprofil på Helsenorge

"Mine henvisninger" gir dessuten tydeligere informasjon om rettigheter, som for eksempel mulighet til å benytte fritt behandlingsvalg. Du finner også lenke til et skjema for rettighetsklage som kan sendes digitalt til sykehuset. ​​

De digitale  pasientskjemaene vil i første omgang gjelde utvalgte pasientgrupper.

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til Sykehuset i forbindelse med utredning og behandling

Les mer om digit​ale pasi​entsk​​jema

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig ​eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett (join.nhn.no), som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner.

​Se vår behandlingstekst om videokonsultasjon

I tillegg til pasientjournalen på nett finner du også andre nyttige tjenester fra sykehuset på Helsenorge​.

Kommer:

  • prøvesvar​
  • egenregistrering i skjemaer/apper

 

 ​​He​lsenorge

Helsenorge.no er det offisielle nettstedet for din helse i Norge. Ved å logg deg på får du tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger. Du kan se helseinformasjon som er registrert om deg, se og redigere kjernejournalen din, bytte fastlege og få oversikt over reseptene dine.
Les mer på helsenorge.no
Illustrasjonsbilde - Helsenorge forenkler din kontakt med sykehuset
Sist oppdatert 11.08.2023