Besøkstider ved Sykehuset Telemark

Den alminnelige besøkstiden er:
kl.14.00 - 15.00
kl.18.00 - 19.00

Besøkstid på barsel er kun kl. 18.00 - 19.00 alle dager.

Av hensyn til den nyfødte ønsker vi ikke besøk av de som er syke.

Det er kun barnets aller nærmeste som kan komme i besøkstiden.
Ved å  begrense antall personer på barsel begrenser vi også risikoen for infeksjoner. Dette skal bidra til at dere som nybakte foreldre får mest mulig ro, slik at dere kan bruke dagene til å bli godt kjent med barnet deres og komme i gang med ammingen.

Ingen fast besøkstid

Ved sengepostene for barn, nyfødt intensiv samt kreft, palliasjon og blodsykdommer er det ingen fast besøkstid.

I psykiatrien er det heller ingen fast besøkstid.

Ved enkelte sengeposter bes man avtale besøkstid med personalet.