Besøkstider ved Sykehuset Telemark

​​​Vær oppmerksom på at i tider med stor pasientpågang og smitte i samfunnet kan det bli innført restriksjoner - se derfor også egen side om råd og retningslinjer om smittevern for pasienter, pårørende og besøkende til sykehuset​. ​

Den alminnelige besøkstiden

Ved de fleste sengeposter i Skien og på Notodden er ​besøkstiden kl.17.30-19.00 alle dager. 

​​Besøkstid på barsel

Det er sesong for RS-virus, og Sykehuset Telemark innfører nå nye restriksjoner for besøkende ved barselavdelingen. 
Det er kun far/ledsager eventuelt med søsken av barnet som kan komme til barsel, men kun dersom søsken er frisk og uten luftveissymptomer. Vi fjerner visittiden vår fra 18-19 på ubestemt tid. 

Far/ledsager eventuelt med søsken av barnet kan komme på barselavdelingen fra klokken 09 til klokken 21.

Ved å  begrense antall personer på barsel begrenser vi også risikoen for infeksjoner. Dette skal bidra til at dere som nybakte foreldre får mest mulig ro, slik at dere kan bruke dagene til å bli godt kjent med barnet deres og komme i gang med ammingen.

​​Avdelinger uten fast besøkstid

​I psykiatrien er det vanligvis ingen fast besøkstid.

Ved enkelte sengeposter ber vi deg om å avtale besøkstid med personalet.

​Om du er syk må du ikke besøke pasienter ved sykehuset

Syke mennesker er ekstra sårbare for smittsomme sykdommer, for eksempel forkjølelse eller influensa, og komplikasjoner av disse. Det samme gjelder om du har vært utsatt for vannkoppesmitte. For personer med nedsatt immunforsvar er vannkopper alvorlig. Ta kontakt med aktuell avdeling for nærmere veiledning.


 

Sist oppdatert 31.01.2024