Betaling av egenandel

Du kan betale egenandel i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time ber vi deg du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort på sthf.no/rettigheter/egenandel-og-frikort

I det offentlige helsevesenet betaler du egenandel for ulike behandlinger. Egenandel kan variere for ulike tjenester.
Helsenorge finner du, blant annet, oversikt over takster for egenandeler for ulike type tjenester:

Les mer om frikort og egenandeler på Helsenorge

 

Sist oppdatert 12.01.2023