Dødsfall - når en pasient dør

Om tiden etter dødsfallet og bruk av sykehuskapellet.

​Pasienten blir liggende på avdelingen i minimum to timer etter dødsfallet. Noen ganger lenger, særlig hvis pårørende med litt lenger avstand til sykehuset ønsker å se avdøde.
Det er også mulig å se den døde på et senere tidspunkt, men da skjer det i regi av begravelsesbyrået.

Familien velger selv om de vil bruke tid inne hos pasienten etter dødsfallet. Dersom familien ønsker en religiøs seremoni eller et annet rituale, velger de det selv. Mer omfattende seremonier ( gjelder særlig andre religioner) må avtales med personalet.

Personalet på avdelingen rydder og ordner rommet etter dødsfallet og legger den døde best mulig til rette i sin seng.
Etter at de to timene er gått, blir avdøde stelt av personalet etter fastlagte prosedyrer, og deretter kjørt ned til kapellet. Der ligger avdøde til begravelsesbyrået henter.

Transporten til kapellet foregår som regel i den seng avdøde har brukt, og det er laget et spesielt og fint teppe som ligger over pasienten under transporten.

Det skal være en pårørendemappe på hver avdeling som inneholder en del praktiske råd ved dødsfall.

Det er også mulig å få snakke med sykehuspresten etter eget ønske. 

Se informasjon om sykehuspresten​

Det er de pårørende som selv kontakter et begravelsesbyrå.

Mer informasjon om sykehuskapellet

Sist oppdatert 03.01.2023