Gaver og donasjoner til sykehuset

Gaver til Sykehuset i Telemark er gledelige bidrag, enten de blir gitt til støtte for forskning og utvikling av bedre behandlingstilbud eller til trivselstiltak for pasientene.

​Gaver kan gis til bestemte formål eller som en generell gave. Gaver blir ikke benyttet til ordinær drift av sykehuset.

Gave til forskning og utvikling, herunder utprøvende behandling

Sykehuset Telemark har opprettet et eget forskningsfond.
Det er faglige vurderinger som blir lagt til grunn for hvordan gavemidler blir fordelt. Målet er at gavene skal komme til størst mulig nytte for pasientene ved at vårt behandlingstilbud blir forbedret.

Ønsker man å støtte spesielle fagområder eller diagnoser må dette oppgis.

Bidrag kan betales inn til:
ST Forskningsfond
Kontonummer 8601.79.09012 eller Vippsnummer: 545973

Gave til trivselstiltak for pasienter ved sykehuset

Gaver til trivselstiltak blir delt ut for å lette oppholdet for pasientene  ved sykehuset.
Oppgi gjerne navn og adresse på giver og hvilket formål, og eventuelt hvilken avdeling, gaven gis til.

Gave til trivselstiltak for barn ved sykehuset

Barn har ekstra behov for trivselstiltak for å lette oppholdet på sykehus.  Det er mange som ønsker å gi til barn.
Vi tar ikke imot brukte leker.

Det er viktig at innbetalingen blir tydelig merket med at gaven skal gå til barn.
Oppgi gjerne navn og adresse på giver og eventuelt hvilket formål gaven skal brukes til. Gaver til barn på sykehus blir forvaltet av Barneavdelingen samt av Ungdomspsykiatrisk senter (UPS, for barn og ungdom fra 12 år).

Gaver til trivselstiltak

Innbetaling til:
Sykehuset i Telemark
v/Regnskapsseksjonen
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Konto: 8601.72.22009, eller Vippsnummer: 545971
merk: “Gave til ……………..”

For nærmere informasjon om pengegaver til trivselstiltak, kontakt:
e-post: regn@sthf.no
eller direkte: Henning Stridsklev, telefon 35003347.

Henning Stridsklev​ er kontaktperson i forbindelse med gaver og donasjoner som ikke gjelder forskning.

Sist oppdatert 08.11.2022