HELSENORGE

Skoletilbud for barn og unge

Er du innlagt ved sykehuset og er elev i grunnskole eller videregående skole har du rett til å få skoletilbud. Dette gjelder også førskolebarn med spesielle behov som kommer inn under opplæringsloven § 5-7.

Fant du det du lette etter?