Bygg 66 på sykehusområdet i Skien

Skolen ved BUP familiebehandling

Familier som i en periode bor ved BUP familiebehandling får tilbud om daglige samtaler og eget skoletilbud for barna. Skolen ligger i eget bygg på sykehusområdet.

Om hverdagen ved skolen

Vi underviser elever fra 1. til 10. klasse.

Undervisningen

Undervisningen er delt i to økter.
På formiddagen fra kl 8.45 til kl 11.00.
Så er det lunsj i leilighetene fra kl 11.00 - 12.00.
Fra kl 12.00 er det undervisning eller familiesamtale.  

Skolen skal være et godt sted å være !

Vi jobber med arbeidsplan/ ukeplan fra hjemmeskolen, men det kan også være at vi jobber ekstra mye med ting elevene strever spesielt med.

Andre aktiviteter

  • Data- og PC-bruk

  • Bygging av vannraketter

  • Terningspill

  • Matlaging

  • Turer med bålfyring og gode opplevelser

Kontakt

Postadresse

Sykehusundervisning barn/ungdom Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i bygg 66 på sykehusområdet i Skien.

Bygg 66 i Skien

Olai Skulleruds veg 5

3710 Skien

Praktisk informasjon

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

​Sykehusapoteket i Skien holder til i underetg. i bygg 54.

Det er egne parkeringsplasser på utsiden.

Se nettsiden til sykehusapotekene: www.sykehusapotekene.no/steder/skien

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene