HELSENORGE

Akuttmottak og overvåkning (FOVA) Notodden - seksjon

Vi har akuttmottak 24 timer i døgnet. 

Seksjon Akuttmottak og overvåkning (FOVA) Notodden omfatter akuttmottak,  postoperativ, kortvarig observasjonssenger, generell overvåkning og intensiv pasienter. Vi mottar og følger opp pasienter til smertebehandling og elektrokonverteringer, og deltar i traume- og stansteamet.

Innenfor medisin har vi hovedvekt på hjerteinfarkt, alvorlig hjertesvikt, sepsis, pneumoni og KOLS.

Innenfor kirurgi har vi gynekologi, generell kirurgi, noe plastikk kirurgi, samt pasienter med alvorlige blødninger fra mage/tarm.

Seksjonen har også en del pasienter fra dagkirurgi til oppvåking, og medisinske dagpasienter i form av elektrokonverteringer.  

 Vi er med i sykehusets nødteam, og har egen etterlattgruppe som følger opp pårørende.

Fant du det du lette etter?