Akuttmottak og overvåkning (FOVA) Notodden - seksjon

Vi har akuttmottak 24 timer i døgnet. 

Seksjon Akuttmottak og overvåkning (FOVA) Notodden omfatter akuttmottak,  postoperativ, kortvarig observasjonssenger, generell overvåkning og intensiv pasienter. Vi mottar og følger opp pasienter til smertebehandling og elektrokonverteringer, og deltar i traume og stans teamet.

Innenfor medisin har vi hovedvekt på hjerteinfarkt, alvorlig hjertesvikt, sepsis, pneumoni og KOLS.

Innenfor kirurgi har vi gynekologi, generell kirurgi, noe plastikk kirurgi, samt pasienter med alvorlige blødninger fra mage/tarm.

Seksjonen har også en del pasienter fra dagkirurgi til oppvåking, og medisinske dagpasienter i form av elektrokonverteringer.  

 Vi er med i sykehusets nødteam, og har egen etterlattgruppe som følger opp pårørende.

Fant du det du lette etter?