HELSENORGE

Barn og unges psykiske helse - avdeling

Seksjonene ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir tilbud om forebygging, utredning og behandling av psykiske problemer hos barn og ungdom under 18 år, og deres familier. 

Felles for de som kommer til oss, er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper mistrivsel og vansker i hverdagen.  Det kan handle om angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, tankeproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer. Ofte oppleves vansker i forholdet til andre mennesker.
Barnet/ ungdommen kan henvises til oss fra fastlege, psykolog eller barnevernstjenesten. Ved behov for innleggelse i institusjon henviser vi videre til ungdomspsykiatrisk senter (UPS) som er organisert under Klinikk for psykisk helse og rusbehandling. Flere ulike yrkesgrupper arbeider sammen om å gi barnet/ ungdommen et best mulig tilbud.
Tilbudet er frivillig og gratis.

I Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har vi organisert forløpskoordinering for «Nasjonalt pasientforløp psykiske lidelser - barn og unge», med forløpskoordinatorer i hver seksjon. Se kontaktinformasjon for hver seksjon.

Avdelingen består av poliklinikkene BUP Grenland Nord, BUP Grenland Sør, BUP Vestmar (Kragerø og Bamble) og BUP Notodden - samt seksjonen BUP familiebehandling.
Avdelingens seksjoner er  BUP Grenland Nord, BUP Grenland Sør, BUP Vestmar (Kragerø og Bamble), BUP Notodden og BUP Familiebehandling.

OPPTAKSOMRÅDER for poliklinikkene: 
BUP Grenland Nord: kommunene Skien, Siljan og Nome
BUP Grenland Sør: Porsgrunn kommune
BUP Vestmar: kommunene Bamble, Kragerø og Drangedal
BUP Notodden: kommunene Notodden, Sauherad, Bø, Hjartdal, Seljord, Tokke, Vinje, Tinn, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommune
Fant du det du lette etter?