HELSENORGE

Barne- og ungdomsmedisin - avdeling

Avdeling for barne- og ungdomsmedisin består av følgende seksjoner: Seksjon for barne- og ungdomsmedisin, Seksjon for nyfødt intensiv, Seksjon for leger og Seksjon for barnepoliklinikk. Vi samarbeider på tvers av seksjonene. Seksjon for nyfødt intensiv samarbeider også med føde/barsel.
Avdelingen gir et fullverdig medisinsk spesialisthelsetjenestetilbud til barn fra 0 - 15 (18) år, via innleggelse, dagbehandling og poliklinikk. Vi arbeider for et best mulig helhetlig tilbud til barnet og de pårørende, både medisinsk og psykososialt. Avdelingen har et nært samarbeid med Avdeling for barn- og unges psykiske helse og Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU).
Barn og ungdom har det best i et miljø som er spesielt tilrettelagt for dem og deres behov. Barn som skal opereres og får sin medisinske behandling fra andre spesialiteter (kirurgi, ortopedi, øre-nese-hals og plastikk-kirurgi) blir innlagt ved Barneavdelingen (Seksjon for barne- og ungdomsmedisin), så sant det er praktisk mulig.

Fant du det du lette etter?