HELSENORGE

Barneavdelingen - Seksjon for barne- og ungdomsmedisin

Vi tilbyr medisinsk behandling og pleie til barn i alderen 0 – 15 (18 år). Barn på sykehus har det best i en barneavdeling hvor forholdene er tilrettelagt for barn.

Barneavdelingen har plass til 12 barn, og vi tilrettelegger på best mulig måte slik at foreldrene kan være sammen med barnet under hele innleggelsen. En forelder kan overnatte i avdelingen sammen med barnet.

Barn som er innlagt over lengre perioder skal få kontaktpersoner. Dette skaper trygghet. Dere blir bedre kjent med oss og vi med dere.

Kirurger, ortopeder, plastikkirurger og øre-nese-hals-leger har ansvaret for de barna som er innlagt for operasjon. Disse barna får også plass hos oss.

Seksjonen har skoletilbud og tilbud til førskolebarn som har behov for spesialpedagog. 

Vær oppmerksom på at personer som i løpet av de siste tre ukene har vært utsatt for vannkoppesmitte, ikke må inn på avdelingen. Dette fordi vannkoppesmitte er svært alvorlig for barn med nedsatt immunforsvar. Ved tvil, ta kontakt på telefon!

Fant du det du lette etter?