HELSENORGE

Gastro - seksjon

Vi tar imot, utreder og behandler både medisinske og kirurgiske lidelser i mage-tarmsystemet.

Vi har lagt stor vekt på å utvikle skånsom kirurgisk behandling gjennom moderne kikkhullskirurgi, tverrfaglig tilnærming og samhandling innen de ulike fagområder.

Kompleksiteten i behandlingen og behovet for oppfølging etter behandlingen styrer om du får en time til konsultasjon (poliklinikk), om du legges inn for dagkirurgisk behandling eller på en sengepost.

Ved poliklinikken utføres enklere behandlinger, og du kan reise hjem etter at behandlingen er utført.

I en del tilfeller legges du inn, men kan reise hjem samme dag. Da blir du lagt inn dagkirurgisk i Porsgrunn eller på Notodden. I de tilfeller der vi trenger å følge deg opp over ett eller flere døgn blir du lagt inn på kirurgisk sengepost i Skien eller på Notodden.

Fant du det du lette etter?