HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 3. etg.

Sengeposten har 31 senger. Hit kommer pasienter som trenger innleggelse for å utrede og behandle sykdommer som krever lengre opphold innenfor mage- tarm, gynekologi, bryst- og endokrinologi og plastikkirurgi. Vi tar imot kirurgiske pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Vi er opptatt av å yte individuell og god sykepleie til alle pasienter. Det er ansatt spesialsykepleiere i stomi, gynekologi, plastikkirurgi og kreftsykepleie. I tillegg har vi sykepleiere som tar videreutdanning innen sårpleie.
Fant du det du lette etter?