HELSENORGE

Kirurgisk avdeling B

Avdelingen dekker fagdisiplinene ortopedi, plastikkirurgi og øre-nese-halskirurgi samt ortopedisk sengepost.
Vi har dag- og døgnbasert aktivitet i Skien og Porsgrunn.

Fant du det du lette etter?