HELSENORGE

Øre-nese-hals - seksjon og poliklinikk

Seksjon for øre, nese, hals (ØNH) utreder og behandler alle typer tilstander og sykdommer hos barn og voksne innenfor spesialiteten øre/nese/halssykdommer - hode/halskirurgi.


Kompleksiteten i behandlingen og behovet for oppfølging etter behandlingen styrer om du får en time til konsultasjon (poliklinikk), om du legges inn for dagkirurgisk behandling eller på en sengepost.

Ved poliklinikken utfører vi utredning og enkle behandlinger, og du kan reise hjem etter at behandlingen er utført.

I en del tilfeller legges du inn, men kan reise hjem samme dag. Da blir du lagt inn ved Dagkirurgi i Porsgrunn eller i Skien. I de tilfeller der vi trenger å følge deg opp over ett eller flere døgn blir du lagt inn på Seksjon kirurgisk sengepost - kirurgen 1-3. Barn blir lagt inn på barneavdelingen, så sant det er mulig.
Inneliggende pasienter blir behandlet i Skien.
Dagkirurgi drives både i Porsgrunn og Skien. I Skien ligger også poliklinikk og hørselssentral.

Seksjonen er godkjent utdanningsinstitusjon for legespesialister i øre-, nese- og halssykdommer.  

Fant du det du lette etter?