HELSENORGE

Ortopedi - seksjon

Seksjon for ortopedi tilbyr diagnostikk, utredning og behandling av muskel- og skjelettskader. Vi har lokaler i Skien, Porsgrunn og på Notodden.
Vi er godkjent utdanningsinstitusjon for leger under spesialisering.

Kompleksiteten i behandlingen og behovet for oppfølging etter behandlingen styrer om du får en time til konsultasjon (poliklinikk), om du legges inn for dagkirurgisk behandling eller på en sengepost.

Ved poliklinikken utføres enklere behandlinger, og du kan reise hjem etter at behandlingen er utført.

I en del tilfeller legges du inn, men kan reise hjem samme dag. Da blir du lagt inn ved Dagkirurgi i Porsgrunn eller Dagkirurgi Notodden. I de tilfeller der vi trenger å følge deg opp over ett eller flere døgn blir du lagt inn på kirurgisk sengepost.

Fant du det du lette etter?