HELSENORGE

Plastikkirurgi - seksjon

Vi utfører rekonstruksjon/oppbygging av tapt funksjon og/eller vev som har oppstått pga. skade, svulst eller misdannelse.  

Ved vår poliklinikk i Porsgrunn utfører vi enklere behandlinger, og du kan reise hjem etter at behandlingen er utført.

I en del tilfeller legges du inn, men kan reise hjem samme dag. Da blir du lagt inn ved Dagkirurgi i Porsgrunn. I de tilfeller der vi trenger å følge deg opp over ett eller flere døgn blir du lagt inn på Kirurgisk sengepost 1-3 i Skien.

Seksjonsledelsen holder til i Skien.

Fant du det du lette etter?