HELSENORGE

Dialysepost Kragerø

Dialysepost Kragerø er en satelitt under Skien, og det er daglig et tett og nært samarbeid med Skien.

Det er 7 dialysemaskiner og vi kan utføre opptil 7 dialysebehandlinger pr. dag.
Pasientene er på sykehuset to til tre ganger pr. uke, 4-5 timer pr. gang.

Fant du det du lette etter?