HELSENORGE

Lunge og geriatri sengepost - medisin 2

Vi utreder og behandler pasienter med lungemedisinske problemstillinger.

Innenfor geriatri tar vi imot akutt syke eldre pasienter til tverrfaglig utredning og behandling.

Vårt mål er å gi god sykepleie og behandling i akuttsituasjoner, ved kronisk forløp og ved livets avslutning.

Fant du det du lette etter?