Helse og arbeid

Helse og arbeid er rehabilitering med prosesser rettet mot din arbeidsplass.

Tilbudet er for deg som har uspesifikke muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, og som er i ferd med å falle ut av eller har falt ut av arbeid eller studier. I tillegg må du ha et ønske om og en realistisk mulighet for å komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet.
Hovedmålet er å etablere god  samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, spesialist- og primærhelsetjenesten og kommunale rehabiliteringstiltak, slik at man unngår sykefravær og greier å stå i jobb.

Arbeidskonsulenter fra NAV i  Skien og Porsgrunn jobber på sykehuset som en del av det tverrfaglige teamet ved Helse og arbeid. Tverrfaglig team består av leger, syke-/vernepleiere, psykologer, fysioterapeuter og arbeidskonsulenter.

Vi har også ambulante tjenester, og har  samarbeid med Vinje og Bamble kommune som har arbeidsrettede, kommunale tiltak.

Henvisning fra fastlege til Norsk Arbeidshelse (psykolog) blir rettighetsvurdert av Helse og arbeid.

 

Fant du det du lette etter?