HELSENORGE

Helse og arbeid

Helse og arbeid er rehabilitering med prosesser rettet mot din arbeidsplass.
Tilbudet er for deg som har uspesifikke muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, og som er i ferd med å falle ut av eller har falt ut av arbeid eller studier. I tillegg må du ha et ønske om og en realistisk mulighet for å komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet.
Hovedmålet er å etablere god  samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, spesialist- og primærhelsetjenesten og kommunale rehabiliteringstiltak, slik at man unngår sykefravær og greier å stå i jobb.Fant du det du lette etter?