HELSENORGE

Nevrologisk poliklinikk

Vi utfører legeundersøkelse og samtaler knyttet til nevrologiske problemstillinger. I tillegg foretas spesialundersøkelser som EEG, nevrografi og ultralyd av halskar.
Spesialundersøkelser utføres også på inneliggende pasienter, som ledd i deres behandling.

Fant du det du lette etter?