HELSENORGE

Psykiatrisk sykehusavdeling

Avdelingen gir behandling innenfor følgende områder:

Akuttpsykiatri/øyeblikkelig hjelp - utredning og behandling av pasienter over 18 år med akutte psykiatriske lidelser og pasienter med akutte rustilstander.

Ungdomspsykiatri - observasjon, utredning, behandling og diagnostikk til ungdom mellom 12 og 18 år.

Alderspsykiatri - utredning og behandling av pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander samt debuterende sammensatte lidelser hos eldre.

Rehabilitering - tjenester til pasienter med psykoselidelse, og behov for lengre tids behandling og rehabilitering.

Døgnbasert avrusning fra ulike typer av rusmidler, så som alkohol, legemidler og illegale rusmidler.

Sikkerhetspsykiatri - mottak, observasjon, utredning og behandling av psykiatriske pasienter med høy risiko for voldsatferd.

Virksomhetene i Psykiatrisk sykehusavdeling samarbeider nært med de distriktspsykiatriske sentrene (DPS), Poliklinisk avdeling for TSB og med kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Fant du det du lette etter?