HELSENORGE

Alderspsykiatri døgn - seksjon

Ved seksjon for alderspsykiatri utredes og behandles personer som utvikler psykiatriske lidelser etter 65-års alder.

Døgnseksjonen består av to sengeposter med til sammen 15 døgnplasser.
Vi har 6 plasser for utredning og behandling med demenstilstander med utfordrende adferd og/eller psykiatrisk tilleggsproblematikk.
Ved sengepost for behandling av psykiatriske lidelser hos eldre, depresjoner, angst, psykoser er det 9 plasser. Sengepostene har bare enerom.

Det er ikke faste besøkstider, men av hensyn til andre pasienter ber vi om at besøk finner sted på pasientens rom.

Hver pasient får tildelt behandlingsansvarlig lege/psykolog og ansvarlig sykepleier, og en egen behandlingsplan for oppholdet og forslag til tiltak etter utskrivning blir utarbeidet.

Vi vektlegger samarbeid med pasient, pårørende og kommunehelsetjenesten.

Vi har ikke akuttfunksjon, men tar imot pasienter etter venteliste.
Ved øyeblikkelig hjelp må pasienten som regel først innlegges ved akuttseksjonen. Slik innleggelse skjer etter lov om psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?